Jak pracujemy

Od audytu po wdrożenie

Punktem wyjścia do realizacji projektu szkoleniowego jest wspólne określenie celów i założeń projektu. Realizujemy pełny audyt potrzeb, oczekiwań i możliwości i na tej podstawie wspólnie podejmujmy decyzję o realizacji projektu szkoleniowego.

Wszystkie elementy projektu szkoleniowego tworzone są w odpowiedzi na potrzeby klienta. Nasi eksperci biorą na siebie ciężar odpowiedzialności za powodzenie projektu i jego efektywność.

Każdy projekt kończymy analizą jego efektywności oraz pakietem dalszych działań rozwojowych.

Nasze szkolenia zamknięte cechują się ogromną personalizacją we wszystkich aspektach. Każde szkolenie wewnętrzne realizujemy poprzez indywidualne podejście oraz dostosowanie programu do specyfiki firmy – tak aby wiedza, którą otrzymają uczestnicy zajęć, nie pozostawała tylko jako ślad w materiałach szkoleniowych, ale mogła zostać wykorzystana w praktyce. Przygotowując każde zlecenie, dokonujemy szczegółowej analizy i określamy cele, jakie klient chce osiągnąć, żeby wybrać skuteczne metody pozwalające je zrealizować.

Wspieramy naszych klientów w rozwoju działów sprzedaży poprzez następujące działania:

 • diagnoza obszarów rozwojowych,
 • aktywne warsztaty szkoleniowe,
 • inspirujące mowy motywacyjne,
 • szkolenia w miejscu pracy (training on the job),
 • wsparcie wdrożeniowe,
 • coaching operacyjny,
 • usługi konsultacyjne.

Uczymy, jak być o jeden krok przed klientem.

 • Rozwijamy umiejętność angażowania klienta za pomocą właściwych pytań umożliwiających współpracę.
 • Uczymy, jak kształtować rozwiązania zamiast przedstawiać wartość produktu.
 • Mówimy, jak kontrolować proces sprzedaży.
 • Uczymy prezentacji, która pokazuje klientowi, jak oferowane rozwiązanie pomaga uniknąć problemów lub wyeliminować problemy.
 • Uczymy budować z klientem kontakt emocjonalny.

Etapy projektu rozwojowego

Audyt, czyli szczegółowa analiza potrzeb

 • testy, ankiety,
 • wywiady ze wszystkimi stronami projektu,
 • obserwacja,
 • badania kompetencji,
 • diagnoza organizacji,
 • identyfikacja problemów,
 • określenie celów projektu.

Opracowanie indywidualnego projektu szkoleniowego

 • proponowane działania,
 • programy merytoryczne,
 • ramy czasowe,
 • warunki organizacyjne,
 • oczekiwane rezultaty.

Realizacja i wdrożenie projektu

Inspirujemy, ponieważ właśnie ten bodziec skłania ludzi do dokonania zmian w swoim działaniu. Jeśli coś nas głęboko zastanowi, zaciekawi, poruszy i odnajdziemy w tym jakiś wspólny punkt z naszą własną perspektywą – jesteśmy gotowi do eksperymentu, do wdrożenia.

Obserwując wielu sprzedawców i menadżerów sprzedaży, mamy poczucie, że największym problemem ludzi i zespołów jest proces wdrożenia. Wiele świetnych modeli, zasad, systemów, pomysłów czy technik nie sprawdziło się, ponieważ nie udało się ich wdrożyć.

Wiele szkoleń nie przynosi rezultatów ponieważ umiejętności nabywanych w trakcie treningów nie udało się dodać do repertuaru naturalnych zachowań.

Ocena efektywności projektu

 • raport podsumowujący,
 • rekomendacje dalszych działań,
 • zadania wdrożeniowe,
 • działania follow up,
 • training on the job.